Bewijs

Bewijs van de schuld 

Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen, hebben we informatie over de schuld van u nodig. Deze informatie staat meestal op een factuur, herinnering of aanmaning. 

U kunt hierbij denken aan:

  • De omschrijving van de schuld. 
  • Uw naam (of van degene op wiens naam de schuld stond) en de naam van de schuldeiser.
  • De betaaltermijn van de factuur of de aanmaning.

Betaalbewijs

U hebt aangegeven dat u uw schuld zelf betaald hebt. We hebben informatie over de betaling van u nodig. Deze informatie staat meestal op een betaalbewijs, bijvoorbeeld op een bankafschrift.

U kunt hierbij denken aan:

  • Uw naam (of van degene op wiens naam de schuld stond) en de naam van de schuldeiser.
  • Het kenmerk waar we aan kunnen zien dat de betaling te maken heeft met een factuur of aanmaning.
  • De betaaldatum van de schuld (na het ontvangen van de compensatie).

Informatie opvragen over uw schuld

U kunt de schuldeiser een verzoek om informatie doen. Hiervoor kunt u deze brief als voorbeeld gebruiken.

Meer vragen over het bewijzen van de schuld