Bewijs

Bewijs van de schuld 

Om uw aanvraag goed te kunnen beoordelen, hebben we informatie over de schuld van u nodig. Deze informatie staat meestal op een factuur, herinnering of aanmaning. 

U kunt hierbij denken aan:

  • De omschrijving van de schuld. 
  • Uw naam (of van degene op wiens naam de schuld stond) en de naam van de schuldeiser.
  • De betaaltermijn van de factuur of de aanmaning.
Wat moet er op de aanmaning staan?
1. Naam
2. Datum
3. Kenmerk
4. Oorspronkelijke factuurdatum
5. Bedrag
6. Betaaltermijn / vervaldatum
7. Naam schuldeiser
1
Naam
2
Datum
3
Kenmerk
4
Oorspronkelijke factuurdatum
5
Bedrag
6
Betaaltermijn/vervaldatum
7
Naam schuldeiser
Wat moet er op de factuur staan?
1. Naam
2. Datum
3. Kenmerk
4. Bedrag
5. Betaaltermijn / vervaldatum
6. Naam schuldeiser
1
Naam
2
Datum
3
Kenmerk
4
Bedrag
5
Betaaltermijn/vervaldatum
6
Naam schuldeiser

Betaalbewijs

U hebt aangegeven dat u uw schuld zelf betaald hebt. We hebben informatie over de betaling van u nodig. Deze informatie staat meestal op een betaalbewijs, bijvoorbeeld op een bankafschrift.

U kunt hierbij denken aan:

  • Uw naam (of van degene op wiens naam de schuld stond) en de naam van de schuldeiser.
  • Het kenmerk waar we aan kunnen zien dat de betaling te maken heeft met een factuur of aanmaning.
  • De betaaldatum van de schuld (na het ontvangen van de compensatie).
Wat moet er op het betaalbewijs staan?
1. Naam
2. Naam schuldeiser
3. Bedrag
4. Rekeningnummer schuldeiser
5. Kenmerk
6. Betaaldatum1
Naam
2
Naam schuldeiser
3
Bedrag
5
Kenmerk
6
Betaaldatum

Informatie opvragen over uw schuld

U kunt de schuldeiser een verzoek om informatie doen. Hiervoor kunt u deze brief als voorbeeld gebruiken.

Meer vragen over het bewijzen van de schuld